zohra
NL FR

Zohra Nachdi

Mijn naam is Zohra Nachdi, 53 jaar en van Marokkaanse nationaliteit, en moeder van Mehdi invalide en 19 jaar oud. Ik ben in 2012 in België aangekomen en sinds 2018 heb ik een beperkte verblijfsvergunning die is verlengd.

Hierdoor kon ik 14 maanden in een centrum voor mensen met psychiatrische problemen werken en voor de gezondheidsproblemen van mijn zoon en speciaal onderwijs zorgen. In september besloot ik me in te schrijven voor het toelatingsexamen van verzorger, en ik ben heel blij dat ik ben geslaagd. Inmiddels ben ik deze maand (december) ook geslaagd voor de theoretische examens en ben ik me aan het voorbereiden op de stages die eind januari starten. Buiten mijn lessen werk ik ook in de schoonmaak met dienstencheques op bepaalde avonden en weekends en mijn zoon verblijft doordeweeks op het internaat (als de Corona-preventiemaatregelen het toelaten). Een paar jaar geleden ontmoette ik hier in België verschillende mensen met een groot hart die mij steunden en begeleidden en ik ben zeer dankbaar voor alle mensen die me de hand hebben gereikt. In het bijzonder en grote dank aan Linda en haar familie, mijn beschermengel, die me voortdurend aanmoedigt en me tracht te helpen mijn droom waar te maken. Hartelijk dank aan alle mensen die zo goed zijn mij en mijn zoon de 18 maand van mijn opleiding te willen ondersteunen.

Met volle hart.
Zohra Nachdi

Mon nom est Zohra Nachdi, 53 ans et de nationalité marocaine, et mère de Mehdi handicapée et âgée de 19 ans vieux. Je suis arrivé en Belgique en 2012 et depuis 2018, j'ai un permis de séjour limité qui a été prolongé.

Cela m'a permis de travailler pendant 14 mois dans un centre pour personnes ayant des problèmes psychiatriques et pour le pour s'occuper des problèmes de santé de mon fils et de son éducation spécialisée. En septembre, j'ai décidé de m'inscrire à l'examen d'entrée des aides-soignants, et je suis très heureux que J'ai réussi. Entre-temps, ce mois-ci (décembre), j'ai également réussi les examens théoriques et je suis me préparer aux stages qui commencent à la fin du mois de janvier. En plus de mes cours, je travaille également dans le nettoyage avec des titres-services certains soirs et week-ends, et mon le fils reste à l'internat pendant la semaine (si les mesures de prévention de la Corona le permettent). Il y a quelques années, ici en Belgique, j'ai rencontré plusieurs personnes au grand cœur qui m'ont soutenu et des conseils, et je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont tendu la main. En particulier et Un grand merci à Linda et à sa famille, mon ange gardien, qui m'encourage constamment et essaie de m'aider. m'aider à réaliser mon rêve. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont si bonnes de nous vouloir, mon fils et moi, pour les 18 mois de mon éducation. soutien.

De tout coeur.
Zohra Nachdi

Kunstwerk aankopen

Hieronder kan u alle kunstwerken ten voordele van Zohra Nachdi terugvinden. Bent u geïnteresseerd in een kunstwerk dan kan u contact opnemen
met ons of met Linda Gryp op linda.gryp@gmail.com.

Het transport van de kunstwerken is gratis binnen een straal van 15 km en indien meer dan 15 km, persoonlijk op te halen.

contacteer ons

Acheter une œuvre

Ci-dessous vous trouverez toutes les œuvres sélectionnées pour la donation à Zohra Nachdi. Si une œuvre vous a séduite, vous pouvez nous joindre
ou prendre contact avec Linda Gryp via linda.gryp@gmail.com.

Le transport des œuvres est gratuit endéans un périmètre de 15 km, et au sinon à récupérer soi-même.

contactez-nous
handen

Rechtstreekse donaties

Rechtstreekse donaties via overschrijving zijn ook mogelijk:

Rekeningnummer: BE35001884073537
Op naam van: Linda Gryp
Met vermelding: Benefiet Zohra Nachdi

handen

Donations en direct

Des donations sans achats sont également possible via virement:

Numéro de compte: BE35001884073537
Au nom de: Linda Gryp
Message: Donation Zohra Nachdi